Πληροφορίες

Ελπίζω ότι την ιστοσελίδα μου θα την αγκαλιάσουν όλοι οι Κορφοβουνιώτες και όχι μόνο, και πως θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του χωριού μας,την διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενημέρωση σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το χωριό μας. Για αυτό τον λόγο μπορεί οποιοσδήποτε να στείλει συμβουλές, σχόλια, πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάδειξη του χωριού μας.

Επίσης επειδή η ιστοσελίδα θα αποτελεί ίσως το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των χωριανών όπου και να βρίσκονται, όποιος θέλει μπορεί να στείλει με email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, το όνομά του, την διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. Αυτή η ενέργεια θα έχει ως σκοπό να συμπληρώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα αρχείο,βάση δεδομένων που μελλοντικά θα μπορούσε να βρει ο ένας τον άλλον πού έχει χάσει την επικοινωνία.

Όσοι έχουν επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούνε να στείλουν πληροφορίες και στοιχεία για την επιχείρησή τους, ή την επαγγελματική κάρτα τους. Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις συγχωριανών μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη πολλοί επιστήμονες όπως γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι,υπάλληλοι σε δημόσιες θέσεις & οργανισμούς χωρίς να το γνωρίζουμε.Μας συνδέει η κοινή καταγωγή, μας συνδέει το χωριό μας, για αυτό με οποιοδήποτε τρόπο ο ένας πρέπει πάντα να βοηθάει τον άλλον.

Επιχειρήσεις