Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Κοινότητας Κορφοβουνίου

 

Στην ψηφοφορία για το ανάδειξη Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κορφοβουνίου, ο συνδυασμός “Αρτινών Συνεργασία” αναδείχθηκε πρώτος.

Κέφης Χρήστος του Αποστόλου 220

Μέγας Αριστείδης του Χριστοφόρου 239

Μπόσμου Γεωργία του Παναγιώτη 158

Νικολάκης Δημήτριος του Γεωργίου 146

Ντιβέρη Νίκη του Γεωργίου 160

Τα αποτελέσματα είναι με κάθε επιφύλαξη προσωρινά σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα.