Διάλογος με τούς πολίτες στην Τοπική Κοινότητα

Ο Δήμος Αρταίων έχει ξεκινήσει μια θετική προσπάθεια άμεσης ενημέρωσης των δημοτών και στο πλαίσιο “Διάλογος με τους πολίτες” την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 επισκέφτηκε την Τοπική μας Κοινότητα Κορφοβουνίου όπου έγινε συζήτηση και παρουσίαση του έργου του Δήμου που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην περιοχή μας.

Συνοπτικά ο Δήμαρχος κος Τσιρογιάννης και οι παριστάμενοι Αντιδήμαρχοι Λιλλής Γιώργος Καθαριότητας & Πρασίνου, Κοτσαρίνης Μιχάλης Γεωργικής Ανάπτυξης, Ζέρβας Κώστας Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά τόπους αρμόδιος για την Δ.Ε. Βλαχερνών, ανέφεραν τα έργα και τις παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Τοπική Κοινότητα, τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη αλλά και τις μελέτες των έργων που εκπονούνται για την εδώ Τοπική Κοινότητα για ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα προς χρηματοδότηση, είτε ολοκλήρωση των διαδικασιών για χρηματοδότησή τους από ιδίους πόρους.

Περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε στις παρεμβάσεις των παρευρισκομένων κατοίκων, για τα έργα και τις παρεμβάσεις που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προτάσεις για βελτίωση των υποδομών ύδρευσης,όπως το θέμα νέας γεώτρησης,αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης,η αποπεράτωση του δρόμου από την διασταύρωση Ελάτου μέχρι τον πλάτανο,καθώς επίσης του μεγάλου οδικού δικτύου στους απομακρυσμένους οικισμούς, θέματα καθαριότητας και ζώνες πυροπροστασίας.

Αναφέρθηκε η υποχρέωση των κατοίκων για τα δύο Δημοτικά μας Κοιμητήρια που απορρέει από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τέλος από τον Δημοτικό υπάλληλο, υπεύθυνο για την Δ.Ε. Βλαχερνών, Σταύρο Σταύρου, έγινε ενημέρωση για το Κτηματολόγιο που θα απασχολήσει σοβαρά την Τοπική μας Κοινότητα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.