Ρίγανη, ένα αυτοφυές φυτό

Σίγουρα στην Ελλάδα φύεται η καλύτερη ρίγανη στον κόσμο από πλευράς ποιότητας. Πού φυτρώνει θα ρωτήσει εύλογα κάποιος. Στον Όλυμπο, θα πει κάποιος, στην Κρήτη άλλος, στα βουνά της Ηπείρου, εγώ θα πω στο Κορφοβούνι Άρτας, στα βουνά της Θράκης κάποιος άλλος. Τι με λες θα πει ένας Μακεδόνας: στα βουνά της Μακεδονίας, βέβαια. Μα…